Salarisadministratie

De wet- en regelgeving rondom salarisadministraties staat nooit stil. Daarom is het verstandig uw loonadministratie uit te besteden. Onze dienstverlening gaat verder dan alleen het vervaardigen van een salarisstrookje. Naast een tijdige en correcte salarisverwerking kunnen onze medewerkers u ondersteunen bij alle zaken op het gebied van arbeidsrecht en HR:

 • Advisering op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekeringen, cao etc;
 • Opstellen van (arbeids)overeenkomsten, personeelshandboek etc.;
 • Ondersteuning en begeleiding bij disfunctioneren en dossiervorming;
 • Ondersteuning en begeleiding bij ontslagzaken;
 • Ondersteuning en begeleiding bij ziekteverzuim;
 • Scan van de organisatie op personeelsbeleid;
 • Opstellen van functieprofielen met bijbehorende functionerings- en beoordelingsformulieren

Online HR funcitonaliteiten werkgever

 • Verlofregistratie (goedkeuren etc.)
 • Verzuimregistratie
 • Digitaal dossier
 • Dashbard

Werknemer login plus + ESS app

 • Bekijken van loonstroken en jaaropgaven
 • Verlof aanvragen
 • Bekijken van verlofsaldo
 • Bijhouden van tijdregistratie
 • Bekijken persoonlijke gegevens

Bereken op onze prijslijst zelf het maandtarief dat het beste bij u past.