Directeur groot aandeelhouder (DGA)

De DGA neemt een bijzondere positie in in het nederlande belastingstelsel. Zo is er voor hem of haar een speciale heffingsbox in het leven geroepen.