Loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (loonheffing)

Iedereen met een inkomen uit een echte dienstbetrekking  of een fictieve dienstbetrekking betaaltloonbelasting. Om te voorkomen dat zij na het einde van het jaar ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting moeten betalen, houdt u loonbelasting in op het loon. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Dit zijn de AOW, ANW en de AWBZ. U moet voor de volksverzekeringen premies inhouden en afdragen. De loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ) samen wordt loonheffing genoemd. Ook dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Er geldt een aparte regeling voor artiesten en beroepssporters. 

U moet loonheffing inhouden en afdragen over al het loon voor uw werknemers. Loon is onder meer salaris, vakantiegeld, overwerkloon, 13e maand en loon in natura (zoals auto van de zaak). Wel mag u bepaalde zaken onbelast vergoeden. Zoals reiskostenvergoeding, studiekosten, lunches of kerstpakketten. Dit kan via de Werkkostenregeling.