Venootschapsbelasting

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Afhankelijk van de hoogte van de winst geldt een vrijstelling.

Uw bedrijf betaalt vennootschapsbelasting over de belastbare winst in een boekjaar, verminderd met kosten en eventuele aftrekbare verliezen. Vaak is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Maar een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei t/m april) is ook toegestaan. Het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

U mag verliezen met voorwaartse (toekomstige) winsten of winsten van voorafgaande jaren verrekenen. Verliezen uit het verleden verrekenen (carry back) is beperkt tot 1 jaar. Verliezen verrekenen met toekomstige winst (carry forward) is beperkt tot 9 jaar. U verrekent een verlies eerst met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna verrekent u het verlies met de winsten van toekomstige jaren.

Voor het berekenen van de winst voor de vennootschapsbelasting gelden in grote lijnen dezelfde regels als voor de inkomstenbelasting.